Vakansie Akkommodasie Hulplyn

Hoe Werk Fooie & Besprekings

HOE WERK DIT

Om akkommodasie by ons te lys is gratis.

NB - Ons vereis nie 'n besprekingsfooi van eienaars nie, aangesien eienaars kan kies tussen twee opsies:

Opsie 1: Ons vereis 'n besprekingsfooi van 10% van die geadverteerde prys. Daar is geen ander fooie en geen BTW betaalbaar nie. Die gaste betaal u direk en sodra die deposito betaal is faktureer ons die eienaar wat dan die totale 10% aan ons oorbetaal.

Opsie 2: U kan kies vir 'n jaarlikse fooi van 1000 ZAR te betaal en dan is al ons dienste gratis. Verder bied ons u 'n gratis vakansieakkommodasie-e-posadres aan, byvoorbeeld tania.green@vakansieakkommodasie.co.za

Dit is u plek, u reëls - u kies u pryse, beleid en reëls vir gaste.

Ons beskerm u waar ons kan - toegang tot 24/7 ondersteuning en verslagdoening oor wangedrag van gaste ens.

Vind u perfekte gaste: Stel die vereistes en kriteria waaraan gaste moet voldoen.

Beste van alles: U kan die skakel van u aanbieding gebruik om op sosiale media te adverteer. Dit gee u boodskappe geloofwaardigheid! Ongelooflik!

Ons kan dit vir u doen: As u nie van tegnologie hou nie, kan ons u akkommodasie vir u lys. Ons sal alles opstel. Ons benodig dan 'n eenmalige fooi van R300.

Open en sluit u kalender soos u wil: Ons gee u die vryheid om u eiendom op ons webwerf oop of toe te maak wanneer u ook al wil.

U beheer u beskikbaarheid:

Aanvaar slegs gaste gedurende die somer of miskien net naweke, by vakansieakkommodasie.co.za besluit u wanneer u besoekers / gaste wil hê.

Ons helf nie gastefooie nie:

Ons voeg niks by die geadverteerde prys nie. In teenstelling met ander platforms wat gastefooie hef, is die prys wat eienaars vasstel die prys wat ons vertoon en wat die gaste betaal.

Gebruik Vakansie Akkommodasie saam met ander platforms:

Om VakansieAkkommodasie saam met u ander verhoudings te gebruik, is geen probleem nie. Met ons eenvoudige kalender kan u u beskikbaarheid bestuur parallel met u bestaande verhoudings. Kalendersinkronisasiedienste is 100% gratis.

Span: VakansieAkkommodasie U vriend in vakansie verblyf

Article Details

Article ID:
3
Category:
Views:
312
Rating (Votes):
(13)

Related articles